Na de uitvaart

Mijn ervaring is dat nabestaanden na de uitvaart vaak behoefte hebben aan een afsluitend gesprek, bijvoorbeeld om nog eens te verwoorden wat de overledene voor hen betekende, of om terug te zien op de uitvaart. Soms ook zijn er vragen van praktische aard waarop ze een antwoord zoeken. tunnel

Daarom neem ik in beginsel geen afscheid bij de uitgang van begraafplaats of crematorium. Enkele weken na de uitvaart neem ik contact met u op om hiervoor een afspraak te maken.

Nu keert mijn lichaam terug waar het begon, toen ik er in kwam leven. Het wordt nu langzaam door de tijd aan de aarde terug gegeven. En ik, ik woon nu uit de tijd, maar in mijn beste dromen en het is goed want ik ben bij mijn oorsprong teruggekomen.